رئیس جمهور ترکیه به اوزبیکستان سفر کرد

رئیس جمهور ترکیه به اوزبیکستان سفر کرد