روز ناظران برگزیده تطبیقات نظامی ترکیبی ایفس-2022 با حضور اردوغان آغاز شد

روز ناظران برگزیده تطبیقات نظامی ترکیبی ایفس-2022 با حضور اردوغان آغاز شد

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور، خلوصی آقار، وزیر دفاع ملی تورکیه و وزرای دفاع ده‌ها کشور این تطبیقات را مورد تعقیب قرار میدهد