رویت ماه گرفتگی جزئی در شب هفتم آگست

 

شب هفتم آگست، از قاره های اروپا، آفریقا، جنوب و شرق آسیا و استرالیا، پدیده ماه  گرفتگی جزئی به وقوع پیوست.

ماه گرفتگی یا خسوف زمانی اتفاق می‌افتد که ماه در فاز کامل (بدر) و در حال عبور از بخشی از سایه زمین باشد.