راه اندازی تظاهرات به مناسبت "20 جون روز جهانی پناهندگان" درهالند

 

راه اندازی تظاهرات به مناسبت "20 جون روز جهانی پناهندگان" درهالند

در تظاهرات سنگ قبرهای نمادین چوبی، که بر روی بعضی از آنها نام پناهندگان نوشته شده بود، به منظور بزرگداشت حدود 44 هزار پناهنده که تاکنون جان خود را از دست داده‌اند، برپا شد