اردوغان رئیس جمهور تورکیه به مناسبت پیروزی چناق قلعه پیام تبریکی فرستاد

رئیس جمهوراردوغان پیامی به مناسبت 18 مارچ روز چیادبود شهدا و 105 امین سالگرد پیروزی بحری چناق قلعه صادر کرد

رجب طیب اردوغان رئیس جمهورتورکیه گفت: کسانیکه یک قرن پیش مبارزه در چناق قلعه را درک نکردند، امروزنیز موضع پشتکاروعزم راسخ دربرابر تهدیدات علیه تورکیه را درک نخواهند کرد.