اردوغان پروژه ساختمان اپرای استانبول را افتتاح کرد

اردوغان پروژه ساختمان اپرای استانبول را افتتاح کرد