اردوغان: کشورهای فنلاند و سویدن از سازمان های تروریستی PKK YPG حمایت می کند.

اردوغان: کشورهای فنلاند و سویدن از سازمان های تروریستی PKK YPG حمایت می کند.