اردوغان در ایران

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در چهارچوب یک دیدار رسمی با حسن روحانی رئیس جمهور ایران گردهم آمد