قوش آداسی ترکیه مرکز کشتی های لوکس تفریحی جهان

توریستهایی که از 51 کشور در طول این مدت به قوش آداسی ترکیه آمدند؛ در اماکن مختلف خرید و فروش کرده ، از شهر تاریخی ایفس ، خانه حضرت مریم و قصبه شیرینجه دیدن کردند