قتل عام اردوی تروریستی اسرائیل برعلیه تظاهر کننده گان مسالمت امیز در بیت المقدس

قتل عام اردوی تروریستی اسرائیل برعلیه تظاهر کننده گان مسالمت امیز در بیت المقدس

تصمیم دولت آمریکا برای انتقال سفارتش به بیت المقدس در آستانه هفتادمین سالگرد تاسیس اسرائیل و روز نکبت قابل تایید نمیباشد و وضعیت بیت المقدس باید تحت نظارت جامعه بین المللی و در چارچوب گفتمانی که تنها طرفین در آن حضور داشته باشند، مشخص شود.