نیروهای انتظامی اسرائیل به فلسطینی ها در دروازه دمشق حمله کردند

نیروهای اسرائیلی به جوانان فلسطینی در دروازه دمشق که یکی از دروازه های شهر قدیمی در بیت المقدس شرقی اشغالی  است، حمله کردند.

این ویدیو با تصاویر توسط اعضای مطبوعات محلی گرفته شده است. آنها میگوین که به آنها نیز حمله شده است.