انفجار مهیبی بیروت پایتخت لبنان را به لرزه درآورد

بر اساس اولین گزارشات واصله در نتیجه این انفجار ده‌ها تن کشته و ده‌ها تن دیگر مجروح شدند