میزبانی چاووش‌اوغلو از وزرای امور خارجه روسیه و اوکراین در شهر آنتالیا

میزبانی چاووش‌اوغلو از وزرای امور خارجه روسیه و اوکراین در شهر آنتالیا