مکرون با حمیل های گل در جریان سفر به جزیره مانیهی شهره شد

امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در جریان دیدار از جزیره مانیهی در منطقه پلی‌نزی فرانسه، با حمیل های گل مورد استقبال قرار گرفت