ماهواره تورک سات 5A تورکیه به فضا پرتاب شد

نسل پنجم ماهواره تورکیه «تورک سات 5A» بامداد امروز جمعه 8 جنوری 2021 ساعت 05.15 به وقت استانبول، با راکت فالکون-9 شرکت اسپیس ایکس به فضا پرتاب شد