معطلی نوزادان متولد ازرحم مادران اجاره کار اوکراینی به دلیل ویروس کرونا

درحدود ۱۰۰ نوزاد متولد شده از مادران اجاره ده رحم در اوکراین به دلیل پاندمی کرونا و ممنوعیت سفر به خارج از کشور، هنوز به والدین بیولوژیکی شان تحویل داده نشده اند.