لت وکوب تظاهرات‌کنندگان از سوی پولیس آلمان

پولیس آلمان تظاهرات‌کنندگان را مورد لت وکوب قرار داده و دستگیر کرد.