اعلام بیانیه ای انتخاباتب ازجانب رئیس جمهوراردوغان طی مراسمی درانقره

رئیس جمهوراردوغان درمراسمی که درانقره برگزارشد،بیانیه ای انتخاباتی خودرااعلام کرد.