لحظات حملات وحشیانه در نوار غزه

قتل عام اهالی ملکی از جانب اردوی تروریستی اسرائیل