اختراع مهم دانش‌آموز افغان که در یکی از مکاتب تورکیه تحصیل می‌کند

 

دانش آموز 16 ساله افغانستان که درمکتب بنیاد معارف تورکیه در هرات مشغول به تحصیل است، موفق به ساختن یک سیستم ارتباطی شد که هنگام وقوع بحران و حوادث غیرمترقبه قابلیت ارسال پیام و فایل را دارد.