کشتی گیر ترک قهرمان اروپا شد

کشتی گیر ترک رضا قایا آلپ قهرمان اروپا شد


برچسب ها: کشتی گیر , قایا آلپ