جت ایتالیایی هنگام اجرای نمایش هوایی Terracina با آب اصابت کرد

پیلوت نیروی هوایی ایتالیا در حال انجام حرکات آکروباتیک با جت به آب برخورد کرده و جان خود را از دست داد

گابریل اورلاندی پیلوت نیروی هوایی ایتالیا در حال انجام حرکات آکروباتیک با جت در نمایش هوایی Terracina به آب برخورد کرده و جان خود را از دست داد