جلسه شورای امنیت ملی تحت ریاست رجب طیب اردوغان

تدویر جلسه شورای امنیت ملی تحت ریاست رجب طیب اردوغان