حملات هوایی با سلاحهای کیمیاوی ایدلب، در میدان تایمز تقبیح گردید

حملات هوایی انجام داده شده با سلاحهای کیمیاوی ازجانب نیروهای وابسته به رژیم اسد در منطقه خان شیخون ولایت ایدلب، در میدان نیویارک تایمز ایالات متحده امریکا شدیدامورد تقبیح واقع گردید.