افزایش تعداد قربانیان انفجار کوه آتش فشانی در گواتیمالا

روز یکشنبه در کوه آتش فشانی فوئگو واقع در 40 کیلومتری جنوب غرب گواتیمالا سیتی انفجار رخ داد. در نتیجه فوران مواد مذاب، خانه های روستای ال رودئو ویران شد