دروغ های صدر اعظم عراق برملا گردید

حیدر العبادی نخست وزیر عراق شخصا از ترکیه درخواست کمک کرده بود.

حیدر العبادی درخواست مربوط به اعزام سربازان ترک به اردوگاه بعشیقه در نزدیکی موصل جهت انجام ماموریت آموزش مبارزه با سازمان تروریستی داعش، را در تاریخ ۲۵ ام دسامبر ۲۰۱۴  در جریان دیدار با احمد داووداوغلو نخست وزیر وقت در انقره مطرح نموده بود.

ولی اظهارات وی در کنفرانس مطبوعاتی پس از این دیدار؛

"سازمان تروریستی داعش نه تنها تهدیدی برای امنیت ترکیه و عراق بلکه تهدیدی برای امنیت تمامی کشورهای منطقه به شمار میرود. بنابراین باید در این زمینه با یکدیگر همکاری داشته باشیم. از ترکیه این انتظار را داریم. آقای نخست وزیر (احمد داووداوغلو) از ارائه کمک در این زمینه خبر دادند. چه در زمینه نظامی، استخباراتی و چه در زمینه آموزش و تسلیحاتی... (با یکدیگر) در خصوص این موضوعات به بحث و تبادل نظر پرداختیم. فهرستی در این خصوص ارائه گردید و برادران ترک مان در زمینه کمک به ما اعلام آمادگی کردند. با یکی کردن قدرتهایمان و با حمایت تمامی کشورهای منطقه این سازمان تروریستی را نابود خواهیم نمود."