در اثر ریختن تریبونی در جشنواره گاوبازی در کولمبیا؛ 5 تن جان باخت

در جشنواره گاوبازی "کورالجا" که در شهر اسپینال کولمبیا برگزار شد، در اثر فروز ریختن تریبونی که تماشاگران در آن حضور داشتند، 5 تنجان باخت

در جشنواره گاوبازی "کورالجا" که در شهر اسپینال کولمبیا برگزار شد، در نتیجه ای فرو ریختن تریبون که تماشاگران در آن قرارداشتند ، 5 تن جان باخته و بیش از 500 تن دیگر مجروح شدند.