در اثر حمله مسلحانه درلاس ویگاس آمریکا بیش از 50 تن کشته و بیشتر از 200 تن مجروح شد‌ه‌اند

در اثر حمله مسلحانه به جشنواره موسیقی درلاس ویگاس آمریکا براساس معلومات اولیه 2 تن کشته و 24 تن مجروح شد‌ه‌اند.

بنابه اعلام کارکنان یکی ازشفاخانه های شهر لاس ویگاس آمریکا دراثرحمله مسلحانه به جشنواره موسیقی درهوتل"مندلای بی" دست‌کم 2 تن کشته و 24 تن دیگر مجروح شده اند.

به گفته شاهدان عینی حداقل یک مهاجم به سمت شرکت کنندگان در این جشنواره فیر کرده است.