برخورد شدید پولیس سوئیس با هواداران پ ک ک / ی پ گ

هواداران سازمان تروریستی و تجزیه طلب YPG/PKK که در شهر برن سوئیس دست به تظاهرات بدون جواز زده بودند، با حمله پولیس مواجه شدند