بند اوردک در ساری قمیش

 

بند اوردک دراولوسوالی ساری قمیش ولایت قارص در ماههای پائیز بازدید کنندگان را مجذوب میکند. این بند آبی محیطی طبیعی برای بقا و تولید مثل انواع پرندگان و اوردک های وحشی فراهم میکند. در این دریاچه که محوطه ایی 3 هزار متری را در بر میگیرد، صدها اوردک وحشی زندگی می کنند