آتش‌سوزی‌های جنگلی در مناطق مختلف کشور مهار می‌شود

فخرالدین آلتون رئیس مرکز ارتباطات ریاست جمهوری تورکیه پیام تصویری در این زمینه به اشتراک گذاشت

گزارشات رسیده حاکی از مهار 43 آتش‌سوزی از 63 آتش‌سوزی جنگلی واقع در سرتاسر کشور در طول دو روز اخیر می‌باشد.