آتش سوزی جنگلی در یونان

 

آتش سوزی, جنگلهای منطقه کالیویای جنوب آتن را فرا گرفته

70  مامور اتش نشانی برای مهار شعله های آتش سوزی جنگلی که در منطقه کالیویا در جنوب آتن آغاز شده و بر اثر وزش باد شدت می گیرد، تلاش می کنند