آجندای سه روزه ایردوغان در اجلاس جی 20

آجندای سه روزه ایردوغان در اجلاس جی 20