4 تن در حوادث واقع در واشنگتن جان باختند

در حوادث واقع در مقابل ساختمان کنگره آمریکا 4 تن جان باخته و 52 تن مجروح شدند