توریزم ایران

توریزم ایران

 با از میان برداشته شدن تحریمهای بین المللی، ایران آغاز به پذیرش بیشتراز پیش توریست کرده است. توریستها ایران به صفت یک کشور با امنیت میدانند. توچل داغی  و قصر شاهین از جمله مناطق بیشتر انتخاب شده در توریزم ایران است


برچسب ها: توریزم , ایران