''هر زنی که بخواهد موفق شده میتواند.''

 

'داستان زندگی باشاق کوسه اوغلو که در انقره زندگی میکند را از زبان خودش بشنوید