اولین پروازپیلوت تورک با طیاره یی جنگی F-35 در ایالات متحده آمریکا

پیلوتى از نیروهای هوایی اردوی تورکیه اولین پرواز خود را با طیاره یی جنگی F-35 در ایالات متحده آمریکا انجام داد.