شرکت اپل، مدل های جدید آیفون خویش را به معرفی گرفت.

 شرکت اپل، مدل های جدید آیفون خویش را به معرفی گرفت

اپل در دهمین سال تاسیس خویش، مدل های  iPhone 8, 8 Plus و iPhone X را معرفی کرد