مایه مباهات ترکیه در انترکتیکا

در راس تیم فعالانی که در انترکتیکا بیرق ترک را در اهتزاز دار آورده اند یک ترک قرار دارد. این تیم 9 نفری که در شرایط سخت سرما در انترکتیکا مشغول فعالیتهای علمی اند، مایه مباهات ترکیه شده اند.