کپسول فضانورد سایوز به زمین بازگشت

کپسول فضانورد سایوز پس از 168 روز به زمین بازگشت.