افزایش ظرفیت تولید و مدرنیزاسیون کارخانه اسلحه‌سازی چنقری تورکیه

ظرفیت تولید کارخانه اسلحه‌سازی چنقری از شرکت‌های تابعه شرکت ماشین‌سازی و صنایع کیمیاوی تورکیه افزایش می‌یابد

2065619
افزایش ظرفیت تولید و مدرنیزاسیون کارخانه اسلحه‌سازی چنقری تورکیه

ظرفیت تولید کارخانه اسلحه‌سازی چنقری از شرکت‌های تابعه شرکت ماشین‌سازی و صنایع کیمیاوی تورکیه افزایش می‌یابد.

ظرفیت تولید کارخانه اسلحه‌سازی چنقری از شرکت‌های تابعه شرکت ماشین‌سازی و صنایع کیمیاوی تورکیه با تکمیل پروژه مدرنیزاسیون این کارخانه افزایش خواهد یافت.

روند سرمایه‌گذاری شرکت ماشین‌سازی و صنایع کیمیاوی تورکیه در شرکت‌ها و کارخانه‌های وابسته به آن به منظور افزایش کمی و کیفی محصولات تولیدی ادامه دارد.

شرکت ماشین‌سازی و صنایع کیمیاوی تورکیه در همین راستا پروژه گسترش و مدرنیزاسیون کارخانه اسلحه‌سازی چنقری را کلید زده است.

با تکمیل پروژه توسعه این کارخانه ظرفیت تولید تیربار ضدهوایی دو لوله 35 میلی‌متری به سالانه 35 قبضه، نارنجک انداز 40 میلی‌متری 1000 قبضه، نارنجک انداز اتوماتیک 40 میلی‌متری 400 قبضه، تیربار ضدهوایی 12.7 میلی‌متری اتوماتیک 1000 قبضه و هویتزر 105 میلی‌متری به 20 قبضه افزایش خواهد یافت.

کارخانه اسلحه‌سازی چنقری پس از پایان پروژه توسعه و نوسازی دارای فضای سرپوشیده 74 هزار متر مربعی و فضای باز یک میلیون و 342 هزار مترمربعی خواهد بود.اخبار مربوطه