یاد مصطفی کمال آتاترک را گرامی می‌داریم

امروز دهم نوامبر هشتاد و پنجمین سالگرد درگذشت رهبر کبیر آتاترک است

2062889
یاد مصطفی کمال آتاترک را گرامی می‌داریم
10 kasim anitkabir.jpg
anıtkabir

امروز دهم نوامبرهشتادوپنجمین سالگرددرگذشت رهبرکبیرآتاترک است

ارکان عالی دولتی تورکیه در هشتاد و پنجمین سالگرد درگذشت رهبر کبیر آتاترک آرامگاه ابدی وی در انقره را زیارت کردند.

ارکان عالی دولتی تورکیه به ریاست رجب طیب اردوغان رئیس جمهور بر مزار مصطفی کمال آتاترک اکلیل گل نهادند.

اردوغان ضمن امضای دفتر ویژه آرامگاه چنین نوشت: آتاترک عزیز درهشتاد و پنجمین سالگرد درگذشت شما یک‌باردیگر یاد ذات عالی، هم‌رزمان، شهدای قهرمان راه وطن و رزمندگانی که در راه ایده‌آل مشترک جان‌فشانی کردند، را با رحمت گرامی می‌داریم. هیچ قدرتی نخواهد توانشت مانع از رشد و تعالی تورکیه، اعتقاد و ایمان به قرن تورکیه و نیل به اهداف صدها ساله ملت‌مان گردد.

مصطفی کمال آتاترک که با نبوغ نظامی و سیاسی نامش را در تاریخ تورکیه و جهان با حروف زرین به ثبت رساند، ساعت 9 و 5 دقیقه دهم نوامبر سال 1938 در کاخ دلماباغچه استانبول چشم از جهان فرو بست.

یاد مصطفی کمال آتاترک بنیان‌گذار جمهوری تورکیه در هشتاد وپنجمین سالگرد درگذشت‌اش در سرتاسر کشور، جمهوری ترک قبرس شمالی و نمایندگی‌های تورکیه درخارج ازکشورطی مراسم و برنامه‌های مختلفی گرامی داشته می‌شود.

نعمان قورتولموش به‌مناسبت هشتادوپنجمین سالگردوفات موسس جمهوری تورکیه پیامی انتشار داد.

قورتولموش دراین پیام که ازحساب کاربری خود درشکبه‌های اجتماعی به‌اشتراگ گذاشت، چنین نوشت: یاد غازی مصطفی کمال آتاترک بنیان‌گذار جمهوری تورکیه و اولین رئیس مجلس ملی کبیر تورکیه را در هشتاد و پنجمین سالگرد درگذشت‌اش با ارج و احترام گرامی می‌داریم. روحش شاد باشد. بهشت جایگاه عالی کلیه شهدای راه وطن و رزمندگانی که به ابدیت پیوسته‌اند، باشد.

جودت ییلمازمعاون رئیس جمهور تورکیه نیزازطریق شبکه‌های اجتماعی یاد آتاترک رابااحترام و رحمت گرامی داشت.

ییلماز همچنین ازکلیه شهدا ورزمندان مبارزه در دفاع از وطن قدردانی کرد.  

حاکان فیدان وزیرامورخارجه تورکیه نیزدرپیامی ازطریق شبکه‌های اجتماعی یاد آتاترک دردهم نوامبر را گرامی داشت.

فیدان دراین پیام نوشت: با سیاست خارجی ملی درهرفرصت وبه هروسیله‌ای به قاطعیت خود در تقویت حق حاکمیت واستقلال کشورمان تاکید کرده و یاد کلیه قهرمانان جنگ رهایی‌بخش ملی و در راس غازی مصطفی کمال با رحمت و سپاس گرامی می‌دارم.

فخرالدین آلتون رئیس مرکزارتباطات ریاست جمهوری تورکیه درپیامی ضمن گرامی داشت یاد آتاترک بارحمت و احترام نوشت: از کلیه قهرمانانی که این سرزمین را وطن ما ساختند، با سپاس یاد می‌کنم.

سازمان اموردینی تورکیه نیزبا انتشارپیامی یاد غازی مصطفی کمال آتاترک رادرهشتاد وپنجمین سالگرد درگذشت وی گرامی داشت.

در پیامی که به‌مناسبت دهم نوامبر از سوی سازمان امور دینی تورکیه انتشار یافت، اعلام گردید: از غازی مصطفی کمال آتاترک بانی جمهوری تورکیه در هشتاد و پنجمین سالگرد درگذشت‌اش با احترام و قدردانی یاد می‌کنیم.  اخبار مربوطه