نمایش بالونهای هوای گرم مزین به بیرق تورکیه و پوسترهای آتاترک در کاپادوکیا

این بالونها به‌مناسبت دهم نوامبر هشتادوپنجمین سالگرد در گذشت مصطفی کمال آتاترک آسمان کاپادوکیا را پوشاندند

2062868
نمایش بالونهای هوای گرم مزین به بیرق تورکیه و پوسترهای آتاترک در کاپادوکیا

این بالونها به‌مناسبت دهم نوامبر هشتادوپنجمین سالگرد در گذشت مصطفی کمال آتاترک آسمان کاپادوکیا را پوشاندند

به مناسبت دهم نوامبر هشتاد و پنجمین سالگرد درگذشت آتاتُرک، بالونهای هوای گرم در منطقه کاپادوکیا به همراه بیرق تورکیه و پوسترهای آتاترک به پرواز درآمدند.

بالونهای هوای گرم در کاپادوکیا به مناسبت دهم نوامبر «روز بزرگداشت آتاتُرک» به بیرق تورکیه و پوسترهای آتاترک مزین شدند.اخبار مربوطه