قندیل مولود النبی صلی الله علیه وسلم سر از امروزآغازمیشود

قندیل یعنی چشن مولودنبی اکرم ویا میلاد مبارک آخرین پیامبرگرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سرازامروزآغازمی شود

2042432
قندیل مولود النبی صلی الله علیه وسلم سر از امروزآغازمیشود

قندیل مولودنبی اکرم ویا میلاد مبارک آخرین پیامبرگرامی اسلام حضرت محمد (صلی الله علیه وسلم سرازامروزآغازمی شود.

میلاد مبارک آخرین پیامبرگرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه وسلم که در روزدوازدهم ماه ربیع الاول براساس تقویم اسلامی اتفاق افتاده است، بیانگر کلتور اسلامی  به مثابه بازتابی ازعشق به پیامبر گرامی مان از قرن ها بدینطرف است که طی چندیت روز متمادی جشن گرفته می شود.

مولود که در فرهنگ لغت به معنای زادروزاست، در فرهنگ اسلامی برای بیان میلاد مبارک حضرت محمد صلی الله علیه وسلم در تورکیه و اکثر جوامع اسلامی زیر نام «قندیل مولود نبی اکرم» با برگزاری برنامه های ویژه و تلاوت قران مجید، خواندن نعت شریف ها مورد تجلیل و بزرگداشت قرار میگیرد.

هفته مولودالنبی صلی الله علیه وسلم امسال درتورکیه به همت ریاست دیانت تورکیه باموضوع «پیامبروایمان وجهت ما» طی برنامه های مختلف درفاصله زمانی 26 ماه سنبله الی دوم ماه میزان تجلیل و برگزار می شود، برای کافه ای جهان اسلام مبارک باد!اخبار مربوطه