4 تروریست سازمان تروریستی پ ک ک از پای درآمدند

در دیاربکر 4 تروریست سازمان تروریستی پ ک ک از پای درآمدند

2038692
4 تروریست سازمان تروریستی پ ک ک از پای درآمدند

در دیاربکر 4 تروریست سازمان تروریستی پ ک ک از پای درآمدند

در دیاربکر در مجموع 4 تروریست که 1 نفر از آنها در لیست سرخ، یکی در لیست نارنجی و دیگری نیز در لیست خاکستری جای داشته و از اعضای گروه تروریستی تجزیه طلب پ.ک.ک هستند، از پای درآمدند.

علی ییرلی قیه، وزیر داخله ای تورکیه طی بیانیه ای در صفحه اجتماعی خود اعلام کرد که 4 تروریست در منطقه جنگلی منطقه کولپ دیاربکر شناسایی شدند.

ییرلی قیه اعلام کرد: "تروریست‌ها در این عملیات با پشتیبانی طیاره های هلیکوپتراتک و طیاره های  بدون سرنشین  مسلح خنثی شدند."

اوتصریح کرد که یکی از تروریست‌ها حولیا دمیربوده است که در ردیف سرخ تحت تعقیب داشت و یکی از افسران به اصطلاح میدانی سازمان تروریستی بود.

ییرلی قیه اعلام کرد که تروریستهای دیگر از پای درآمده،، جیحات آی، که در ردیف نارنجی و افسر به اصطلاح نیروی لیجه فرات است و چتین تمل دمهات، که در ردیف خاکستری تحت تعقیب بود، هستند.

وزیر داخله ای  تورکیه ابراز داشت: "ما با قاطعیت وعزم راسخ به مبارزه خود تا از پای درآمدن آخرین تروریست ادامه خواهیم داد."اخبار مربوطه