حمایت تیکا از مکاتب افغانستان

آژانس همکاری و هماهنگی تورکیه تیکا به دانش آموزان مکاتب ابتدایی در مزار شریف افغانستان کمک های آموزشی ارائه کرد

2035950
حمایت تیکا از مکاتب افغانستان

آژانس همکاری و هماهنگی تورکیه تیکا به دانش آموزان مکاتب ابتدایی محجوبه هروی در مزار شریف افغانستان کمک های آموزشی ارائه کرد.

در اعلامیه دفتر تیکا در مزارشریف آمده است که به 750 دانش آموز که 435 تن آنها دختر بودند بکس و لوازم التحریر ارائه شده است.

همچنین خاطرنشان شد: در چارچوب حمایت از امور این مکتب، تخته وایت برد، پرینتر لایزری و وسایل آموزشی مختلف به مدیران مکاتب تحویل داده شد.

در مراسمی که در این مکتب ابتدایی برای ارسال کمک ها برگزار شد، مصطفی کوچک‌تتیک، معاون سرقنسولگری تورکیه در مزار شریف، حافظ محمد نعیم بلخی مدیر آموزش و پرورش مزار شریف، میکائیل تاش‌دمیر، هماهنگ کننده دفتر تیکا مزار شریف و مدیران مکتب و معلمان و والدین حضور داشتند.

حافظ محمد نعیم بلخی، رئیس آموزش و پرورش مزار شریف، یادآوری کرد که این مرکز در یک ساختمان اجاره ای فعالیت می کند و گفت که آنها از مردم و دولت تورکیه به خاطر حمایت های ارائه شده توسط TIKA سپاسگزار هستند.

او خاطرنشان کرد: حمایت تیکا از این مکتب که حتی از اتاق های یک ساختمان ناتمام به صفت  صنف درسی استفاده می شود بسیار معنادار است.

میکائیل تا‌‌ش‌دمیر، هماهنگ‌کننده دفتر تیکا در مراز شریف اظهار داشت که دانش‌آموزان این مکتب در شرایط سخت درس می‌خواندند.

تاشدمیر با توضیح اینکه آنها پروژه هایی را در بسیاری از مناطق مختلف در افغانستان اجرا کرده اند، گفت: تیکا در چارچوب کمک های خود در افغانستان به بخش آمورش اولویت می دهد. ما می خواهیم زیربناهای های آموزشی را تقویت کنیم و کیفیت آن را افزایش دهیم.اخبار مربوطه