اردوغان از اجرای سریع طرح نوسازی 6.5 میلیون واحد مسکونی در سراسر تورکیه خبر داد

اردوغان اعلام کرد که در نظر دارند تا اولین سالگرد زمین لرزه قهرمان ماراش، مراحل ساخت 319 هزار دستگاه واحد مسکونی درولایات آسیب دیده را به اتمام رسانده و به صاحبانشان تحویل دهند

2023298
اردوغان از اجرای سریع طرح نوسازی 6.5 میلیون واحد مسکونی در سراسر تورکیه خبر داد

اردوغان اعلام کرد که در نظر دارند تا اولین سالگرد زمین لرزه قهرمان ماراش، مراحل ساخت 319 هزار دستگاه واحد مسکونی درولایات آسیب دیده را به اتمام رسانده و به صاحبانشان تحویل دهند.

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور تورکیه طی سخنرانی در مراسم سنگ تهداب گذاری تحول شهری در قهرمان ماراش که از طریق ارتباط زنده از مجتمع ریاست جمهوری در آن شرکت کرده بود، اعلام کرد که در زمینه تحول شهری، طرح نوسازی 6.5 میلیون واحد مسکونی در سراسر تورکیه را به سرعت به مورد اجرا درخواهند آورد. 

اردوغان اعلام کردکه درنظر دارند تا اولین سالگرد وقوع فاجعه قرن، مراحل ساخت 319 هزار دستگاه واحد مسکونی درولایات آسیب دیده از زلزله 6 فبروری را به اتمام رسانده و به صاحبانشان تحویل دهند.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه به عنوان دولت تورکیه میادین شهرهای آسیب دیده از زلزله را بازسازی خواهند کرد، گفت: "به این ترتیب مراکزی را در هر یک شهرهایمان خواهیم ساخت که قرن‌ها در آنجا زنده خواهند ماند. شهرهای ویران شده در زلزله را با زیربنا‌ها و روبناهایشان با شکوه تر، بادوام تر و وسیع تر از سابق احداث خواهیم کرد."

اردوغان با بیان اینکه هر فاجعه‌ای که رخ می‌دهد یادآور اقداماتی است که باید انجام شود، تاکید کرد که بدون شک تحول شهری سرآمد این اقدامات است.

رئيس جمهور تورکیه همچنین خاطر نشان کرد که تصمیم دارند به سرعت 6.5 میلیون خانه در سرتاسر تورکیه را نوسازی کنند و با پایان این طرح، شهرها هم زیباتر شده و هم در برابر زلزله‌های احتمالی آماده می‌شوند.اخبار مربوطه