پنج تروریست با روش اقناع تسلیم شدند

وزارت داخله ای تورکیه اطلاعیه‌ای در زمینه تسلیم پنج تروریست صادر کرد

1994467
پنج تروریست با روش اقناع تسلیم شدند

وزارت داخله ای تورکیه اطلاعیه‌ای در زمینه تسلیم پنج تروریست صادر کرد

پنج تروریست فراری از سازمان تجزیه‌طلب "پ.ک.ک" با روش اقناع تسلیم شدند.

وزارت داخله تورکیه با انتشار اطلاعیه‌ای در این زمینه اعلام کرد: در نتیجه فعالیت‌ها با هماهنگی وزارت داخله برای متقاعد ساختن تروریست‌ها برای تسلیم شدن پنج تروریست دیگر فراری از سازمان تجزیه‌طلب "پ.ک.ک" تسلیم نیروهای امنیتی  تورکیه شدند.

این تروریست‌های منسوب به سازمان تجزیه‌طلب بین سال‌های 2002 و 2014 به سازمان جنایتکار پیوسته و در نتیجه تحقیقات به‌عمل آمده معلوم شده است که در فعالیت‌های سازمانی در سوریه و عراق مشارکت داشتند.

بدین‌ترتیب شمار تروریست‌هایی که در طول سال جاری با روش اقناع تسلیم شدند به 48 افزایش یافت.  اخبار مربوطه