"در صدمین سالگرد جمهوری تورکیه، حتی یک تروریست در داخل مرزهای ما باقی نخواهد ماند"

سلیمان سویلووزیرداخله ای تورکیه به مبارزه قاطعانه شان درراستای امحای کامل تروریسم تاکید کرد

1987126
"در صدمین سالگرد جمهوری تورکیه، حتی یک تروریست در داخل مرزهای ما باقی نخواهد ماند"

سلیمان سویلووزیرداخله ای تورکیه به مبارزه قاطعانه شان درراستای امحای کامل تروریسم تاکید کرد

یک تروریست در منطقه بستلر دره‌لر شیرناق از پای درآورده شد. 

وزارت داخله ای تورکیه اعلام کرد، یک تروریست در عملیات کماندوها تحت مدیریت و اداره قوماندانی منطقوی ژاندارم و قوماندانی ژاندارم ولایت شیرناق، قوماندانی نیروی هوایی از عملیات ویژه ژاندارم با پشتیبانی هلیکوپترهای تهاجمی J-SİHA، اتک در منطقه بستلر دره‌لر شیرناق از پای درآمد.

سلیمان سویلو وزیر داخله ای تورکیه در یک توییت نوشت: در عملیاتی که با پشتیبانی J-SİHA، هلیکوپترهای تهاجمی آتاک و قوماندانی نیروی هوایی، نیروی ویژه ژاندارم، کماندوی ژاندارم و محافظان امنیتی در حومه بستلر دره‌لر آق سوت در شیرناق انجام شد، یک تروریست از پای درآمد. در صدمین سالگرد جمهوری تورکیه، حتی یک تروریست در داخل مرزهای ما باقی نخواهد ماند.اخبار مربوطه