شهروندان تورکیه در ولایتهای زلزله‌زده پای صندوق‌های رای حاضر شدند

شهروندان تورکیه ساعات اولیه صبح امروز یکشنبه در ولایت‌های زلزله‌زده پای صندوق‌های رای حاضر شدند

1986215
شهروندان تورکیه در ولایتهای زلزله‌زده پای صندوق‌های رای حاضر شدند

شهروندان تورکیه ساعات اولیه صبح امروز یکشنبه در ولایت‌های زلزله‌زده پای صندوق‌های رای حاضر شدند.

زلزله‌زدگان درولایتهای غازی آنتیپ، قهرماناراش، مالاتیا، شانلی‌اورفا، آدی‌یامان و کیلیس جهت شرکت در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی تورکیه، رای خود را در صندوق‌های برپا شده در حیاط مکاتب آسیب دیده، انداختند.

ماموران صندوق‌های رای‌گیری در ولایت قهرمان‌اراش ساعات اولیه صبح در مکاتب حضور یافته و تدارکات لازم را انجام دادند.

برخی واجدین شرایط رای دادن در حیاط مکتب زکی قاره قیز دراولوسوالی اون‌ایکی شوبات در قهرمان‌ماراش، ساعت 08.00 شروع به رای دادن کردند.

شهروندان زلزله‌زده ساعات اولیه صبح، پای صندوق‌های رای صف بستند.اخبار مربوطه